MIND EDUCATION CENTER

         Kindles Aspirations


 PictureMinD Education Center

 

Nếu bạn là người có quyết tâm cao, muốn được tiếp cận một cách hiệu quả nhất những nền giáo dục ưu việt, nếu bạn đang ấp ủ ước mơ lớn đến được những chân trời mới của tri thức, nếu bạn có đủ kiên trì và một nghị lực lớn,

 Hãy đến với chúng tôi.

 

 

 

 

Hoạt Động Ngoại Khóa và Tình Nguyện

 Trung Tâm MinD khuyến khích các hoạt động ngoại khóa và tình nguyện nhằm giúp các học sinh rèn luyện các kỹ năng giao tiếp xã hội và nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đoạn Video dưới đây do chính các học sinh dựng và giới thiệu trong đợt sinh hoạt ngoại khóa Sông Hồng hè 2009. Hoạt động này diễn ra trong khóa học mùa hè với sự hợp tác của nhóm sinh viên tình nguyện từ các trường đại học Colby College, University of Iowa, Franklin and Marshall College, National University of Singapore, và trường Trung Học Greenwich High School, Hoa Kỳ.

                     

                                                                                                      United Minds is a Non-Profit branch of the MinD Education Center.