MIND EDUCATION CENTER

         Kindles Aspirations


 

 

KNOW - WHAT :

  Hệ quả của sự tự do hóa giáo dục ở mức tối đa trong gần 400 năm đã tạo diện mạo đa dạng nhất của nền giáo dục Mỹ. Biết và chọn lọc những thông tin tin cậy về hệ thống giáo dục đại học Mỹ là hết sức quan trọng. Phân biệt tính đặc thù "kiểu Mỹ" của các hình thái đào tạo, các kiểu phân thứ hạng và kiểm định chất lượng trường đại học, các hệ thống tuyển sinh chuẩn hóa, các yêu cầu nhập học đối với sinh viên Mỹ và Quốc Tế...

KNOW - WHY :

 Tại sao bạn dành sự lựa chọn tối hậu cho con đường học vấn của mình là nước Mỹ ? Tìm hiểu các thông tin của chúng tôi và tự mình giải thích thật sự thuyết phục câu hỏi này - bạn đã thực hiện xuất sắc câu đầu tiên của bài thi sát hạch khó khăn.

KNOW - HOW :

  Điều gì là quan trọng nhất cho cơ hội du học Mỹ thành công ? Nếu chỉ được trả lời bằng một câu, đó là: đề ra được một chiến lược học đúng đắn và kiên trì theo đuổi đến mục tiêu. Khả năng tài chính quan trọng nhưng chỉ xếp thứ hai; tiền có thể giúp bạn đạt mục đích ngắn hạn trong hiện tại, chỉ có năng lực được rèn luyện thực sự mới quyết định
tương lai.

  Làm thế nào để thực thi tốt các bước trong chiến lược học của bạn, từ chuẩn bị ngoại ngữ, kiến thức nền tảng, đến khâu quan trọng cuối cùng, đâm đơn xin học và học bổng?

 
 A-MATTER-OF-FACT, trang web này mong muốn trợ giúp các bạn :

 "BIẾT - SUY NGHĨ - RA QUYẾT ĐỊNH - HÀNH ĐỘNG"


  Các thông tin của trang web được tổng hợp từ các nguồn tài liệu chính sau :

- Trung Tâm Thống Kê Giáo Dục Quốc Gia Hoa Kỳ (National Center for Education Statistics).
- Các trang websites chính thức của các trường đại học.
- Trang Giáo Dục của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
- Trang web của các Trung Tâm Giáo Dục Collegeboard.com, ETS.org, IBO.org,
  Petersons.com, Princetonreview.com, Barrons.com, v.v...
- Chuyên mục giáo dục các báo New York Times, News Week, Time, Washington Post.